ΕΣΠΑ Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παίρνουμε όλα τα μέτρα!

 

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αλλά και τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς.

Γι’ αυτό παίρνουμε όλα τα ανθρωπίνως δυνατά μέτρα, ώστε να την εξασφαλίσουμε.

1. Εκπαίδευση

Το προσωπικό της DARDOUMAS GROUP εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Ο τεχνικός ασφαλείας δεν είναι μόνο υπεύθυνος για την εκπαίδευση, αλλά έχει διαρκώς την εποπτεία του προσωπικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του, από τη χρήση των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας), μέχρι το τέλος κάθε εργασίας.

Η καλύτερη απόδειξη για την άψογη εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι το πιστοποιητικό ISO 9001 που κατέχουμε.

2. Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικου Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμετην ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού μας αλλά και τρίτων προσώπων που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο, είτε από τον εξοπλισμό είτε απί τις μεθόδους εργασίας που ακολουθούνται.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Risk Assessment Management Plan) που εκπονείται, παραδίδεται στους πελάτες μας, ειδικά για εργασίες με μεγάλο εύρος. Εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και διασφαλίζουν όλα τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι.

3. Ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις για το προσωπικό , τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας αλλά το πιο σημαντικό για όλους τους τρίτους και τα έργα που αναλαμβάνουμε. Πάνω από όλα η ασφάλεια, η υγειά και η κάλυψη αυτών σε κάθε πιθανότητα ατυχήματος!!!

 

  1. Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού
  2. Ιδιωτική Ασφαλιστική κάλυψη εγκαταστάσεων, αποθηκών, εξοπλισμού κ.α. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
  3. Ιδιωτική Ασφαλιστική κάλυψη προς Τρίτους
  4. Ιδιωτική Ασφαλιστική κάλυψη Εργοδοτικής ευθύνης
  5. Ιδιωτική Ασφαλιστική κάλυψη ναυτιλίας: SRL Marine Professional liability insurance cover by Lloyd’s

  

ΠΑΝΩ