ΕΣΠΑ Image ΕΣΠΑ Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποιότητα με… Πιστοποιήσεις

 

Ποιότητα και Ασφάλεια!
Χωρίς τη μία δεν θα μπορούσε να υπάρξει η άλλη.

Δύο έννοιες που «μεταφέρονται» σε κάθε στάδιο της εργασίας μας, που χαρακτηρίζουν κάθε μας βήμα. Και για να τις διασφαλίσουμε στον μέγιστο βαθμό, δίνουμε τεράστια σημασία σε δύο νευραλγικούς τομείς:

1. Υλικά

Η επιλογή των προμηθευτών μας γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια. Συνεργαζόμαστε μόνο με τους πιο αξιόπιστους, μόνο με αυτούς που μας παρέχουν τα καλύτερα υλικά, με συγκεκριμένα πιστοποιητικά που πληρούν όλες τις βασικές προϋποθέσεις και όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μηχανήματα

Όλα τα μηχανήματά μας (και είναι πολλά), διαθέτουν δελτία καταλληλότητας από τον Διεθνή Φορέα TUV Hellas.

Κάθε μηχάνημα ή όχημά μας υπόκειται σε συχνούς ελέγχους όχι μόνο από τους δικούς μας μηχανικούς, αλλά και από εξειδικευμένα συνεργεία με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Το αποτέλεσμα; Κάθε μηχάνημα, κάθε όχημα της DARDOUMAS GROUP είναι απόλυτα ασφαλές και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ανταποκριθεί ακόμα και στην πιο απαιτητική εργασία που θα μας αναθέσετε.

 

Πιστοποιητικά Διασφάλισης της Ποιότητας

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις, ο Όμιλός μας έχει αναβαθμίσει την πολιτική του, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, με διάφορες πιστοποιήσεις. Για την έκδοσή τους, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος στις διαδικασίες λειτουργίας όλων των τμημάτων και οχημάτων του Ομίλου.

  • Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, μεταφοράς – μετακόμισης, ανύψωσης και τοποθέτησης  εξοπλισμού, έργων τέχνης και διάφορων αντικειμένων σε διάφορους χώρους.
  • Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS: Road Traffic Safety Management Systems) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012.

  

ΠΑΝΩ