ΕΣΠΑ Image

ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΑΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ

Εταιρικό Έντυπο

Κατεβάστε το εταιρικό μας προφίλ και μάθετε περισσότερα για μας.

Έχουμε Όραμα

 

Να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες μας.

Να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, ακολουθώντας όλες τις διεθνείς πρακτικές στον χώρο μας.

Να γίνουμε σημείο αναφοράς στον τομέα των μεταφορών-μετακομίσεων και των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Να έχουμε πάντα απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες που θα μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για εμάς και τις υπηρεσίες μας.

Να φτάσουμε ψηλά. Πολύ πιο ψηλά από εκεί που φτάνουν τα ανυψωτικά μας μηχανήματα…

Αυτό είναι το όραμά μας, ο αυτοσκοπός μας.

Και κάθε μέρα το πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ!

ΠΑΝΩ