ΕΣΠΑ Image

Van - Τεχνικής - Υποστήριξης - Mercedes

Είδος Οχήματος

Αναζήτηση

Είδος Οχήματος

Van - Τεχνικής Υποστήριξης

Μάρκα Οχήματος

Mercedes

Άξονες

2

Διαστάσεις Οχήματος (m)

Μ: 2,3 Π: 2,2 Υ: 1,6

Ωφέλιμο βάρος (τόνοι)

0,6

Κόφα διαστάσεις (m)

Μ: 2,3 Π: 2,2 Υ: 1,6

Χωρητικότητα Κόφας (m3)

8

Παρέχονται με διπλωματούχους οδηγούς. Τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα από διακεκριμένο φορέα TUV και ISO. Διαθέτουν επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, πέραν από αυτές που προβλέπονται από το Νόμο.

Πίσω
ΠΑΝΩ